top of page

Sokolská Tělovýchovná jednota byla v Bukovince založena v květnu 1919. Spolek byl považován za apolitický a nekatolický, avšak z důvodu následných rozporů po sedmi letech fungování zanikl.

Po válce v roce 1951 byla obnovena sportovní činnost TJ Sokol, ta ovšem již nebyla součástí České obce sokolské. Místní cvičenci se tehdy mimo jiné zúčastnili 2. celostátní spartakiády. O několik let později TJ dokončila i výstavbu travnatého hřiště v lokalitě Na kopanině.

V 60. letech byl založen fotbalový klub Bukovinka, který se na okresní úrovni prezentoval v mnoha utkáních.

Kromě sportovní činnosti se TJ podílela i na organizaci mnoha kulturních akcí v obci.

Na základě rozhodnutí valné hromady a registraci na MV se od roku 1994 spolek jmenuje TJ Bukovinka.

                6. Října 2017 bylo na členské schůzi zvoleno nové vedení a výbor, od něhož se nyní odvíjí zcela nová koncepce sportovní činnosti, programu a rozvoje  úspěšně obnovené TJ Bukovinka. 

  

bottom of page