top of page

Kuželky

Kdy:            sobota  19. 01. 2019  -  19-21 hod.

                     sobota  16. 02. 2019  -  19-21 hod.

                     pátek    16. 03. 2019  -  19-21 hod.  

Kde:           v areálu KK Vyškov

Pomůcky:   přezůvky

                       Jedná se zde o zájmový kroužek s dlouholetou tradicí, v jehož rámci se jezdí                                                      sezóně  koulet, vždy od podzimu do jara v asi měsíčních intervalech. 

   Pod pojmem Kuželky si někteří z Vás mohou představit jen pouhou relaxační společenskou hru!

Ovšem při správném přístupu k nim, se může jednat o poměrně fyzicky náročný sport, při němž hráč

hází koulí o váze 2,88 kg a to s cílem srazit na konci 20 m dlouhé dráhy všech 9 kuželek.

    Při tzv. "Koulení" rozlišujeme dva základní způsoby a to:

     - hru do "Plných" při níž se po každém hodu opět znovu postaví všech 9 kuželek

     - hru "Dorážka" při které se před dalším hodem opět postaví jen ty kuželky,jenž nebyly 

                               předešlým hodem shozeny.Do těch se hází tak dlouho, dokud nejsou postupně

                               sraženy všechny, až poté se opět postaví všech 9 kuželek.

                                   Kontakt :

Kinček Sven  - tel.602445861,  sven.kincek@o2.com

bottom of page