top of page

Průběh znovuzrození sportovního                     areálu "Na Kopanině"

Sportovní činnost na našem hřišti byla slavnostně zahájena již v minulém tisíciletí a to v roce 1974.

  Nyní jsme se tedy po 44 letech rozhodli pro komplexní rekonstrukci areálu, jenž zahrnuje nejen

důkladné zrestaurovaní samotné travnaté plochy, ale i víceúrovňové terénní úpravy jejího okolí, poté

stavbu odolného plotu kolem celého pozemku, dále v souvislosti se zavlažovacím systémem vyhloubení vrtu na vodu a v neposlední řadě kompletní opravu budovy fotbalových kabin.

     O strategické posloupnosti jednotlivých prací Vás zde budeme  průběžně informovat :

Již v roce 2017 došlo k vyřezání a následnému  pečlivému vyklizení všech přilehlých mezí 

od náletových stromků a keřů, jenž jsou nyní tím pádem připraveny na srovnání, či navážku

pomocí těžší techniky, které proběhne ihned, jakmile nám to počasí umožní !!!

tj bukovinka rekonstrukce
tj bukovinka
tj bukovinka rekonstrukce
tj bukovinka rekonstrukce

Letos na jaře došlo v několika etapách k masivnímu vykácení většiny nezdravých a proble-

matických stromů na svahu ve směru k silnici. Z kulatiny vytěžené z rovnějších z nich budou

zhotoveny prkna a obrovské množství větví bylo zpracováno pomocí výkonného štěpkovače.

Základem přežití, je jak známo voda,proto jsme se její dostatek rozhodli zajistit novým 28 m

hloubkovým vrtem ! Ten bude mít dostatečnou kapacitu, jak na sociální provoz kabin, tak i na

pravidelné zavlažování nové travnaté plochy.

Firma najatá na obnovu trávníku, již provedla svůj první krok a to plošné chemické ošetření

dosavadního různorodého porostu.

Díky zprostředkování a odbornému dohledu revírníka p.Kalince, došlo pomocí těžké lesní techniky k dokonalému vyfrézování a vyrovnání mezí i okrajového terénu .

Nyní, již přistupujeme k realizaci stavby samotného plotu, při které je naším prvotním a náročným úkolem rozměření a zabetonování nosných sloupků. Nemalou pomocí je nám

při tom speciální technika, jenž nám pomáhá míchat i částečně rozvážet beton.

Stejně tak, je pro nás masivní hydraulický vrták v kamenitém a kořeny padlých stromů prorostlém terénu, opravdu neocenitelným pomocníkem.

Oplocování nejen hřiště, ale i přilehlých ploch a příkrých mezí probíhá dle plánu v několika výškových úrovních a v různorodém terénu, což nám práci do značné míry komplikuje a tím pádem i prodlužuje.  Po překonání všech technických překážek a po nesčetném množství brigádnických hodin, se díky obětavému úsilí všech zúčastněných podařilo dovést kompletní projekt, včetně masivních betonových podhrabových  desek, hlavní brány a tří postranních branek ke zdárnému konci !!!

A nyní se již můžeme věnovat systematickému zrenovování budoucí hrací plochy.

Prvním krokem najaté odborné firmy, bylo pomocí speciální chemie a mechanizace odstranění

starých travnatých drnů. V následujícím kroku došlo k důraznému profrézování původní hlíny,

jenž připomínalo jemnou orbu. Dalším stádiem vývoje se stalo opětovné srovnání a uválení,

ovšem nyní již s přesným vyměřením a vyspádováním celého hřiště. Zcela nový vzhled plocha 

získala po vrstvě navážky písku. Jako svrchní vrstva byla navežena a opět vyrovnána kvalitní

černá zemina z Hrušovan.

V tuto chvíli, se ještě musím a to v neposlední řadě zmínit o tom, že v průběhu terénních úprav byly pod úrovní celého hřiště nainstalovány rozvody vody k celkem 13 výsuvným kropícím hlavicím, plně automatizovaného zavlažovacího systému, napájeného z 10 m3 nádrže umístěné přímo, nad již zmiňovaným hloubkovým vrtem. A nyní už, můžeme konečně přistoupit k samotné a dlouho očekávané sadbě kvalitního travního semene,která

byla také plně v kompetenci specializované firmy.

   Velkou odměnou a hlavní splněnou metou obnovy sportovního areálu, je pro nás všechny zaangažované příjemný pohled na pomalu rostoucí a zelenající  se mladou travičku !!!

1.jpg
58.jpg
59.jpg
60.jpg

Nový travnatý koberec se nám skvěle uchytil a proto bylo třeba na jeho pravidelnou údržbu

pořídit nový kvalitní sekací traktůrek.V souvislosti s recyklací posečené trávy jsme odbagrovali část svahu hřiště a ze ztraceného bednění do něj vestavěli dvoukomorovou základnu opěrných zdí. Do pravé části byl novým vjezdem s bránou a zámkovou dlažbou umístěn kontejner na trávu,jenž je z horní části od hřiště vybaven najížděcí rampou pro zahradní traktůrek. Na levou

stranu jsme usadili velký lodní kontejner sloužící k uskladnění věcí potřebných k tréninkům,

fotbalovým turnajům i samotnému provozu areálu.

DSCN9696.JPG
DSCN9337.JPG
DSCN9702.JPG
DSCN9704.JPG

Následujícím nelehkým úkolem se pro nás stala kompletní rekonstrukce samotných kabin.

V první fázi jsme demontovali a vyklidili stará sociální zařízení, poté přišlo na řadu bourání příček, osekání starých kachliček, vysekání a  odvoz betonové podlahy.

DSCN9705.JPG
DSCN9706.JPG
DSCN9726.JPG
70.JPG

 Dalšími již odbornými kroky se staly kompletace nových vodovodních rozvodů a odpadů

k několika dle projektu plánovaným sprchám, toaletám a kuchyňce. Nedílnou součástí oprav

jsou samozřejmě i komplexní elektroinstalační práce.Většina činností se nám zatím v rámci možností daří dělat svépomocí během dobrovolných brigád.

Velká část rozvodů nyní již zmizela pod novou betonovou podlahou, omítkami a za dělícími

příčkami.V celé zadní části kabin byl pomocí sádrokartonového podhledu se zapuštěným

osvětlením snížen dosavadní nevyhovující strop.

Z hlediska bezpečnosti se nedílnou součástí oprav muselo stát i zcela nové zábradlí, jenž bylo

navrženo a zhotoveno z pozinkovaných profilů dle konstrukčních bezpečnostních norem EU.

DSC00155.JPG
72,2.JPG
73.JPG
72.JPG

Po dokončení zednických prací přichází na vytyčených plochách zdí v prostorách celkem dvou umýváren na řadu bílé obklady. Hned poté postupně přistupujeme k samotné montáži veškerého sanitárního vybavení, jenž v globále čítá 3 x sprchy, 3 x WC a 2 x umyvadlo.  

73.JPG
74.JPG
78.JPG
77.JPG

Následně byly veškeré prostory svěřeny  malířům a natěračům.

Koncovým stupněm v umývárnách a toaletách bylo jejich vybavení drobnými sanitárními i designovými prvky, jenž ke kráse a dokonalosti doplnili jejich finální vzhled!

86.JPG
87.JPG
91.JPG
92.JPG

V levé zadní části objektu se součástí vodoinstalace na ohřev teplé vody jak pro sprchy, tak i pro malou kuchyňku stal elektrický bojler. Kuchyňka je i vzhledem k malému prostoru navržena a zkompletována jako velmi praktická a dostatečně funkční. K jejímu plnohodnotnému vybavení patří i mikrovlnná trouba a nezbytná lednice.

88.JPG
93.JPG
89.JPG
90.JPG

Mezi větší plánované položky byla začleněna i výměna všech oken při níž byly staré zašlé

luxfery nahrazeny novými plastovými okny. Ty přispěly jak ke zkvalitnění tepelné izolace, tak i ke zvýšení světelnosti celého objektu. Místo původních dřevěných dveří již kabiny zabezpečují nové dveře s kvalitním kováním.

81.JPG
80.JPG
82.JPG
83.JPG

Nyní již přišly na řadu podlahářské práce, jejichž výsledkem jsou ve všech třech šatnách kvalitní oděruvzdorné podlahy systému Fortelock, jenž budou díky svým protiskluzovým a nechladivým vlastnostem našim fotbalistům zajišťovat nadstandardní komfort !

DSCN7392.JPG
DSCN7393.JPG
DSCN7394.JPG
tj bukovinka
bottom of page